ATA’ya Dair Merak Edilenler

1- Nedir ATA Teknik Havacılık Derneği?

 Derneğimizin en büyük gayesi havacılık sektöründeki tüm teknik havacılık çalışanlarını; şirketine, dinine, diline, ırkına ve ülkesine bakmaksızın bünyesinde bir araya getirmektir. Bunun akabinde üyeleri arasında bilgi transferleri yapmak, maddi ve manevi gelişimleri için çalışmalar yürütmek, Otoriteler ve Kurumlar ile üyeler arasında köprü oluşturmaktır. Özetle mevcut kazanımları daima ileriye taşımayı kendine görev edinen ATA Teknik Havacılık Derneği, tüm gücünü, yüreğini ve tüm gayretini ortaya koyan üyelerinden alır.

2- Neden ATA Teknik Havacılık Derneği?

Teknik Havacılık Camiamız geçmişten günümüze türlü ayrıştırmalara, dönem dönem gerilemelere ve diğer sektörlere nazaran daha az gelişim kaydettiği süreçlerden geçmiş ve geçmeye devam etmektedir. Bu durumlar yaşandığında müdahale etmesi beklenen kurum ve kuruluşlar sessiz kalabilmekte ve ya çıkarlarını korumak düşüncesi içinde bulundukları camiayı temsil eden bireyleri sahiplenmenin önüne geçebilmektedir. ATA Teknik Havacılık Derneği olarak belki bu gibi sorunları tamamen ortadan kaldıramayabiliriz ancak etkilerini en aza indirgemek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağımıza söz veriyoruz. Teknik Havacılık Camiası içindeki tek çıkarımız üyelerimizin menfaatidir. Aksi kabul edilemez!

3- Dernek yönetimi kimlerden oluşuyor?

ATA Teknik Havacılık Derneği Yönetim Kurulu 10 kişiden oluşmaktadır. Bu kişiler:
                 -Serkan Bayraktutan – Başkan

                -Erhan Tikveşli – Başkan Yardımcısı

                -Nusret Üstünel – Başkan Yardımcısı – İdari İşler

                -Erdal Alabak – Genel Sekreter

                -Ramazan Zengin – Sayman

                -Yıldırım Sudurağı – Teşkilatlanmadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

                -Emin Akbulut – Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komitesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

4- Yönetim kurulunuzda neden çok farklı şirketlerde çalışan kişiler bulunuyor?

ATA Teknik Havacılık Derneği yalnızca bir şirket çalışanlarını ya da belli bir grubu bünyesine dahil etmek yerine tüm Teknik Havacılık Camiasını temsil etmek misyonunu üstlenmiştir. Farklı fikir, kültür ve bakış açılarına sahip üyelerden oluşan Yönetim Kurulumuz, tüm camianın sorunlarını, isteklerini ve kaygılarını daha iyi analiz edip doğru kararlar almak konusunda gerekli adımları daha hızlı ve net şekilde atabilecektir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışma hayatında yönetim üst kademelerinden değil bizzat temsil edecekleri camia emekçileri olmalarıyla ön plana çıkmışlardır. Teknik Havacılık Camiasının tüm eksiklerini yine ona emek veren üyeleri tamamlayacaktır.

 5- Dernek kurulalı 1 yıl oluyor. Neden şimdiye dek faaliyet gösterilmedi?

 14 Şubat 2020 tarihinde faaliyetlerine başlayan ATA Teknik Havacılık Derneği, maalesef kurulduğu günden itibaren birçok aksilikle karşılaşmış ve faaliyetlerine bir süre ara vermek durumunda kalmıştır. Hala devam etmekte olan pandemi herkes gibi derneğimizin de faaliyetlerini etkilemiş ve birçok çalışmanın sekteye uğramasına sebep olmuştur. Tüm bu süreç devam etmekte iken eski kurucu başkanımız Yaşar Yücel’in dernek faaliyetlerini devretmesiyle yeni Yönetim Kurulu yapılandırılması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen derneğimiz üyelerinden aldığı destekle faaliyetlerine devam edebilmiş ve bu süreçten daha da güçlenerek çıkmıştır. Yeni dönemin inanç, sabır ve desteklerinizle oldukça verimli ve dolu geçeceğine inanmaktayız.

6- Hali hazırda kurulmuş dernekler var zaten ve bunlar epey eskiler. Sizin farkınız nedir?

Havacılık sektörünü bir mekanizma olarak gözünüzde canlandırdığınızda her bir farklı kesim bir dişliyi temsil eder. Bu dişlilerden yalnızca birini mekanizmadan çıkarırsanız tüm sistem aksayacaktır. Mevcut kurulu derneklerin hitap ettiği kesimler tüm Teknik Havacılık Camiasını kapsamadığı ve odaklarını kaybettikleri düşünüldüğü için yeni bir oluşuma gidilerek ATA Teknik Havacılık Derneği kurulmuştur. Dernek tüzüğümüz incelendiğinde Teknik Havacılık Camiasını ne kadar geniş bir alanda temsil etmeyi hedeflediğimiz açıkça anlaşılacaktır. ATA Teknik Havacılık Derneği gücünü şirketlerin, kurumların ya da siyasi oluşumların aksine sistemi oluşturan dişlilerden almaktadır.

Ayrıca dernek faaliyetlerinin yalnızca sosyal ve kültürel faaliyetlerden ibaret olmadığının da bilincinde bir Dernek Yönetim Kurulu’na sahip olan derneğimiz bu faaliyetlerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişim, otoriteler ve kurumlar arası iletişim konularında da üyelerine olumlu etkiler katacak faaliyetlerde bulunacaktır.

7- Derneğin bir ofisi var mı? Varsa nerede?

Her derneğin bir ofisinin olması yasal bir zorunluluktur. Ancak derneğimiz bunu yasal zorunluluktan ziyade Camiamıza olumlu katkıları olabilecek her bir bireyin hem kendi aralarında hem de dernek yönetimi ile kaynaşması açısından önemli bir araç olarak görmektedir. Üyelik durumunuza bakılmaksızın sizleri ofisimizde görmekten büyük kıvanç duyarız.

Ofis adresimiz : Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Blv. No:4 D Blok No:206, 34912 Pendik/İstanbul

8- Vizyon, misyon ve hedefleriniz neler?

VİZYON :

Gelişmekte olan havacılık ve uzay sektörünün yanında, tüm havacılık paydaşlarına, doğrudan projeler üretip katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası alanda “tek ve lider” sivil toplum örgütü olabilmek.

MİSYON :

Ulusal Havacılık Otoritemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık Otoritesi (FAA) ile birlikte çalışmalar yaparak, üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak.

Ülkemiz havacılık bakım kurum ve kuruluşlarının ve paydaşların ihtiyacı olan “nitelikli, şartlara göre en verimli ve daha kaliteli” iş gücünün sağlanabilmesi adına birlikte çalışmalar yürütmek.

İLK ÜÇ YIL HEDEFLERİ :

Kuruluşundan itibaren ilk “3” (üç) yıl içerisinde, amaç ve faaliyetleri kapsamında, vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla en az  “1” (bir) ulusal projeyi ülkemize kazandırmak.

9- Bu dernek herhangi bir oluşumdan ya da siyasi partiden destek alıyor mu?

ATA Teknik Havacılık Derneği üyelerinin menfaatlerini korumak ve kazanımlarını arttırmak maksadıyla sendikalar, dernekler, şirketler, partiler gibi kurum ve kuruluşlarca tamamen şeffaf olacak şekilde görüşmeler, toplantılar ve bilgi transferi yapabilir. Bu durumlar haricinde derneğimizin ve de Yönetim Kurulumuzun herhangi bir oluşum, kurum ve kuruluşla bir bağı bulunmamaktadır.

10- Güncel konularla ilgili nasıl bir tutum sergilemeyi düşünüyorsunuz?

Dernek olarak Teknik Havacılık Camiasını etkileyen tüm gelişmeleri yakından takip ederek gerekli analizleri yapmaktayız. Üyelerimizin menfaatleriniz zarar görmemesi için bir dernek olarak tüm olumlu fikir, analiz ve verileri sunmaktan çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. ATA Teknik Havacılık Derneği yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için tüm imkanlarını seferber edeceği gibi, olumlu gelişmelerin de destekçisi olacaktır.

11- Aidat ve derneğe giriş ücreti ne kadar olacak?

ATA Teknik Havacılık Derneği tüzüğünde de yer aldığı gibi derneğe üyelik giriş ücreti 150TL ve aylık aidat tutarı da 50TLdir. Ancak yaşanan pandemi sürecinden etkilenen sektördeki ekonomik durumu da göz önünde bulundurduğumuzdan üyelik giriş ücretleri bir sonraki karara kadar alınmayacaktır. Bu vesile ile Camiamız için olumlu çalışmalar gerçekleştirmek üzere herkesi Derneğimiz bünyesine davet etmekten büyük mutluluk duyarız.

12- Verdiğim aidatın nerelerde ve nasıl kullanıldığını görebilecek miyim?

Dernek Yönetimi bu konuya oldukça hassas bir şekilde yaklaşmakta ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için profesyonel ekipler ile çalışmalar yürütmektedir. Düzenli periyotlarda Maliye Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Masasına bilançolar sunulmaktadır. Bu bilançolar daha anlaşılabilir bir halde her yıl sonu düzenli şekilde dernek web sitemizden ilan edilmek ve üyelere elektronik posta gönderilmek suretiyle kamuoyuna sunulacaktır. Bu sayede maddi konuların daha ciddi meselelerin önüne geçmemesi ve mevcut enerjinin doğru yönde kullanılması hedeflenmektedir.

13- Derneğin bana maddi bir katkısı olacak mı?

ATA Teknik Havacılık Derneği’nin uzun vadede üyeleri için yapmayı hedeflediği bir takım maddi anlaşmalar mevcuttur. Ancak yapılanmakta olan bir dernek olduğumuz ve daha somut hedefler doğrultusunda ilerlemek istediğimiz için kısa vadeli planlarımız arasında direkt olarak üyelerimizin bütçelerine etki edebilecek bir çalışmamız maalesef an itibariyle bulunmamaktadır. Bu konuda gerçekleşecek tüm gelişmeler tüm iletişim ağlarından duyurulacaktır.

14- Dernek yönetimi bir karar alırken benim fikrim sorulacak mı?

Hali hazırda Dernek Yönetim Kurulları bir karar alırken genel olarak yalnızca kendi aralarında fikir alışverişinde bulunurlar ve hedef kitlenin istek ve düşünceleri göz ardı edilebilir. Bunun sonucunda alınan kararlar her zaman yeterli ve ya kapsayıcı olmayabilir. Diğer bir husus da Yönetim Kurulu üyeleri dernek dışı çalışmalarından ötürü hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlayamayabilir ve taraflı çalışmalara imza atabilirler ya da konu hakkında çekimser kalırlar. Bunun önüne geçmek için ATA Teknik Havacılık Derneği Yönetim Kurulu, Teknik Camiada temsil edilecek kitle içerisinde bulunan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ayrıca kurulacak komitelerin yapacağı çalışmalara tüm Teknik Havacılık Camiası gerek anketlerle, gerek sosyal medya ile gerekse de direkt iletişim ile dahil edilecektir. 11. Yönetim Kurulu Üyemiz Teknik Havacılık Camiamızdır.

Bunları da beğenebilirsin
Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.