Hakkımızda

Hakkımızda

ATA Teknik Havacılık Derneği 14 Şubat 2020 tarihinde THY Teknik çalışanları tarafından havacılık ve savunma sanayi alanlarında ulusal ve uluslararası projeler üretmek, sektörel iyileştirmelerde bulunmak ve güvenilir bir kaynak oluşturmak hedefiyle kurulmuştur.

Teknik havacılık sektörü ticari, stratejik kazanımlar ve savunma sanayinde değerleri üreten, koruyan ve devamlılığını sağlayan bir misyona sahiptir. Bu anlamdaki en büyük gücünü çalışanlarından alır.

ATA Teknik Havacılık Derneği, bu gücün niteliğinin artması, sektörel bazlı güncel tutulması, iletişimin sağlanması gibi amaçlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası projeler yapmak gibi hedeflere sahiptir.

Ulusal Havacılık Otoritemiz SHGM,Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Federal Havacılık Otoritesi FAA ile birlikte havacılığımızın ve MRO şirketlerinin kalite ve standartlarına gelişim ve katkı sağlayacak projelerde birlikte çalışmalar yapmak misyonu ile kurulmuş ve faaliyet alanına başlamıştır. 

Daha çok hayal ettiğimiz ama gerçekleşmesini bekleyen projelerin daha aktif ve doğru zamanda hayata geçirebilmesi adına hayali olan,fikirleriyle yaşama umut veren herkesi oluşumumuza destek vermeye ve görev almaya davet ediyoruz.


*Kurucu Üye’leri görmek için tıklayınız.

*Vizyon, Misyon ve Hedeflerimize ulaşmak için tıklayınız.

*Dernek tüzüğüne ulaşmak için tıklayınız.