Vizyon ve MisyonumuzVİZYON :

Gelişmekte olan havacılık ve uzay sektörünün yanında, savunma sanayi ve tüm havacılık paydaşlarına, doğrudan projeler üretip katkı sağlayan ve ulusal ve uluslararası alanda “tek ve lider” sivil toplum örgütü olabilmek.

MİSYON :

Ulusal Havacılık Otoritemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık Otoritesi (FAA) ile birlikte çalışmalar yaparak, üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve çalışmalar yapmak.

Ülkemiz havacılık bakım kurum ve kuruluşlarının ve paydaşların ihtiyacı olan “nitelikli, şartlara göre en verimli ve daha kaliteli” iş gücünün sağlanabilmesi adına birlikte çalışmalar yürütmek.

İLK ÜÇ YIL HEDEFLERİ :

Kuruluşundan itibaren ilk “3” (üç) yıl içerisinde, amaç ve faaliyetleri kapsamında, vizyonuna bağlı kalmak kaydıyla en az “1” (bir) uluslararası ve “1” (bir) ulusal projeyi ülkemize kazandırmak.