YK Başkanımız Sn. Yaşar Yücel’den Gündeme Dair Açıklamalar


Sevgili Dostlarım,

Dünyanın gündemi haline gelmiş koronavirüs salgınında, ülkemizin de normalleşme sürecinin arefesinde olduğu bu günlerde sizlerle bazı konular ve havacılık gündemi hakkında bir yazı kaleme almak istedim.

Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözüyle başlamak istiyorum; “Türk mühendislerinin alnında Cumhuriyetin İstikbalini aydınlatan ışık parıldar.”

Dostlarım,

The International Air Transport Association (IATA) websitesinde World Health Organization (WHO) referanslı dökümanlarla havacılığın normalleşme sürecinde alınması gereken tedbirlerden bahsetmektedir. Bu anlamda hazırlanmış iki dökümana IATA üzerinden ulaşabilirsiniz.
Bu kapsamda tüm sivil hava yolları şirketleri, virüs mücadelesinin ilk anından itibaren özellikle kısıtlı operasyonuna devam eden firmalar bu ve daha geniş kapsamlı tedbirlerini almışlardır.

Sürdürülebilirlik anlamında operasyonun, hizmet üretmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yine Turkish Cargo güzel bir ivmeyle operasyonuna devam etmektedir. Tüm havayolu firmalarımızın en kısa zamanda tekrar pandemi öncesi iş hacimlerine ulaşmalarını temenni ediyorum.

Dostlarım,

Havacılık sektörü de diğer iş yerleri gibi Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmuştur. Çoğunluğunu THY personelinin oluşturduğu ATA Teknik Havacılık Derneği, üyelerimizin özlük haklarının korunması ve iyileştirilmesi konusunda THY / THY Teknik işvereniyle her türlü destek ve iş birliğine açıktır.

Teknik havacılık sektörü ticari, stratejik kazanımlar ve savunma sanayinde değerleri üreten, koruyan ve devamlılığını sağlayan bir misyona sahiptir. Bu anlamdaki en büyük gücünü çalışanlarından alır. ATA Teknik Havacılık Derneği, “bu gücün niteliğinin artması, sektörel bazlı güncel tutulması, iletişimin sağlanması gibi amaçlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası projeler yapmak gibi hedeflere sahiptir” demiştik. Bu gücü oluşturan ana unsurların başında havacılık profesyonelleri dediğimiz uçak bakım mühendisleri, uçak bakım teknisyenleri ve alanında uzmanlaşmış mühendisler gelmektedir.

Her zaman vurguladığımız ve sürekli atıfta bulunacağımız husus “liyakat” esası olacaktır. Son günlerde halen teknisyen ve mühendis arasında bir sorun varmış ve bu iki ünvan bağımsız çalışıyormuş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Grupları bölerek yönetmek malumunuz taş devri stratejisidir. Bizler hizmet üreten, her bir üyesinin ayrı ayrı anlam ifade ettiği bir mekanizmayı oluşturuyoruz. Yola çıkarken de bu yapıyı kurumumuz var olduğu sürece koruyacağımıza söz verdik.

ATA Teknik Havacılık Derneği tüzüğünde;
“Madde 2 – Derneğin Amacı, Biçimi ve Faaliyet Kapsamı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatları gereğince, uçak bakımı ve hizmetleri veren kuruluşlarda, uluslararası havacılık alanında nitelikli çalışan olarak adlandırılan Lisanslı Uçak Bakım Mühendisleri, Lisanslı Uçak Bakım Teknisyenleri, Özel işlemler gerektiren NDT Onaylayıcı personeli, mühendislik hizmeti veren ve alanında uzmanlaşmış mühendis ve mühendis adayları, yetkileri dahilinde komponent bakımlarını yapan ve servise vermeye yetkili Komponent Onaylayıcı Personeli ve alanı itibariyle uçuş emniyetine doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlayan tüm havacılık ve savunma sanayi çalışanlarının, yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanda sosyokültürel çalışmalar yapmak.” yer almaktadır.

Bu anlamda zinciri kırmak sizlerin elindedir. Bir meslek grubunun saygınlığını artırmak, her bir çalışanın kendi kişisel gelişimlerini ve mesleki gelişimlerini teknolojinin ve çağın gereksinimlerine uygun olarak niteliklerini artırmak ile mümkündür. Bu amaçla yeni ufuklar açacağımız günler yakındır. İş etiği ve kültürü olarak da havacılık personelinin her daim yardımsever ve gelişmeye açık olduğunu biliyoruz. Sistemli bir biçimde çalışıp ürettiğimiz bu hizmetin kalitesini artırmak için sizlerin her zaman yanınızda olacağız.

Biz birlikte güçlüyüz…

Sözlerimi bitirirken en kısa zamanda görüşmeyi ve hasret kaldığımız o heyecanlı günlere kavuşmayı temenni ediyorum.

Saygılarımı sunar, sağlıklı günler dilerim.


Yaşar YÜCEL
ATA Teknik Havacılık Derneği
Yönetim Kurulu & Haysiyet Divan Başkanı

Bunları da beğenebilirsin
Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.